YETERLİLİKLER
Makine, Resim ve Konstrüksiyon1-Yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level A2)‏.2-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Basic Level)‏.3-Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.4-Makine-Resim Konstrüksiyon alanında tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.5-Makine-Resim Konstrüksiyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.6-Makine-Resim Konstrüksiyon alanındaki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak7-Makine-Resim Konstrüksiyon alanındaki konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.8-Makine-Resim Konstrüksiyon alanındaki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.9-Makine-Resim Konstrüksiyon alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek10-Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ